Verhoogd risico op respiratoir syncytieel virus bij volwassenen met inflammatoire darmziekten

november 2023 Wetenschap Willem van Altena
RSV (respiratory syncytial virus) colorful word on the wooden background

Inflammatoire darmziekten (‘inflammatory bowel disease’, IBD), waaronder de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, treffen wereldwijd miljoenen mensen. Deze aandoeningen veroorzaken ontstekingen in het spijsverteringsstelsel en hebben een aanzienlijke impact op het dagelijks leven van degenen die eraan lijden. Recentelijk is er echter een verontrustende ontdekking gedaan: volwassen patiënten met IBD hebben een verhoogd risico op infectie en ziekenhuisopname als gevolg van het respiratoir syncytieel virus (RSV). Dat blijkt uit een studie door wetenschappers van de universiteit van Wisconsin (V.S.) die werd gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American College of Gastronterology in Vancouver (Canada).

Orgaantransplantatie

RSV, een veelvoorkomend viraal pathogeen dat jaarlijks ongeveer 1,4 miljoen poliklinische bezoeken veroorzaakt in de Verenigde Staten, blijkt bijzonder gevaarlijk te zijn voor personen met IBD, vooral voor degenen met bijkomende gezondheidsproblemen. Hoewel er al enig onderzoek was gedaan naar RSV-infecties bij immuungecompromitteerde patiënten, lag de focus voornamelijk op orgaantransplantatiepatiënten. Er bestaat nog steeds een gebrek aan kennis met betrekking tot het risico op RSV-infecties bij patiënten met IBD.

Een grootschalig onderzoek, uitgevoerd door Dr. Ryan A. Smith en zijn collega’s aan de University of Wisconsin Hospitals and Clinics, beoogde deze kloof in kennis te vullen. Door middel van een retrospectieve cohortstudie, uitgevoerd van januari 2007 tot februari 2023, analyseerden de onderzoekers gegevens van 198,305 individuen met IBD en een vergelijkbare controlegroep zonder IBD. Na zorgvuldige matching van de populaties onderzochten ze het verband tussen IBD en RSV-infectie, waarbij ze keken naar verschillende factoren zoals leeftijd, geslacht en aanwezigheid van comorbiditeiten.

Resultaten

De resultaten van de studie waren alarmerend. Volwassenen ouder dan 18 jaar met IBD bleken een verhoogd risico te hebben op RSV-infectie, met een aangepaste odds ratio van 2,24 (95% BI, 1,96-2,55). Dit verhoogde risico werd vastgesteld in alle leeftijdsgroepen, van jonge volwassenen tot ouderen. Bovendien bleken IBD-patiënten met bijkomende aandoeningen zoals diabetes mellitus, chronische longziekte, hart- en vaatziekten, en chronische nierziekte een nog hoger risico te hebben op RSV-infectie.

Opvallend was ook dat bepaalde medicamenteuze behandelingen voor IBD, zoals 5-aminosalicylzuur, thiopurines of methotrexaat en anti-tumor necrosefactortherapie, het risico op RSV-infectie verhoogden. Bovendien bleken IBD-patiënten een groter risico te lopen op RSV-gerelateerde ziekenhuisopnames, vooral degenen tussen 18 en 49 jaar en ouder dan 65 jaar.

Aanbevelingen

Deze bevindingen benadrukken het belang van bewustwording onder gastro-enterologen en hun patiënten over het risico van RSV-infecties bij IBD. Gezamenlijke besluitvorming moet worden gestimuleerd om in aanmerking komende patiënten aan te moedigen het RSV-vaccin te ontvangen. Hoewel er in de Verenigde Staten momenteel twee goedgekeurde recombinante niet-levende RSV-vaccins zijn voor volwassenen ouder dan 60 jaar, zijn verdere studies nodig om de veiligheid van deze vaccins voor de IBD-populatie te bevestigen.

Referentie

Smith RA, Desai A, Hashash JG, et al. Addressing the Risks of Respiratory Syncytial Virus for Patients With Inflammatory Bowel Disease in the Era of Novel Vaccines. Inflamm Bowel Dis. 2023 Oct 10:izad233. doi: 10.1093/ibd/izad233. Epub ahead of print. PMID: 37816231.