Vaccinaties lijken ook het risico op long-COVID fors te verlagen

februari 2023 Corona Willem van Altena
Directional traffic sign with text "POST-COVID" pointing from darker to brighter area with road in the background. Concept for the"new normal" period after Covid-19 Coronavirus era. Note: The "virus" symbol was quickly created by myself in photoshop for use in this image.

Volgens een recente studie uit Israël blijken mensen die tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, en desondanks toch ziek worden minder kans om na de infectie met een lange nasleep van symptomen te blijven zitten. Daarmee lijken de vaccins dus ook te beschermen tegen long-COVID, zoals dit fenomeen genoemd wordt.

Een onderzoeksteam onder leiding van dr. Michael Edelstein van de Bar Ilan universiteit in Israël stelden vast dat mensen die met het Pfizervaccin ingeënt waren tegen COVID en niettemin ziek werden veel minder vaak melding maakten van long-COVID symptomen dan ongevaccineerde mensen die ziek werden.

Milde infectie

Long-COVID is de benaming voor een uiteenlopende reeks symptomen die aanhouden nadat het SARS CoV-2 virus het lichaam allang heeft verlaten. Gedurende weken, maanden en soms zelfs jaren kampen mensen met vermoeidheid, kortademigheid, verlies van reuk en smaak en zelfs allerlei neurologische symptomen. Geschat wordt dat tot 30% van alle mensen die een COVID-infectie doormaken een vorm van long-COVID aan de ziekte overhoudt, los van of iemand wel of niet in het ziekenhuis belandt. Ook mensen die een relatief milde infectie doormaken blijken een grote kans te hebben om met long-COVID geconfronteerd te worden.

Aanwijzingen

Vaccinatie verkleint niet alleen de kans op een infectie, maar zorgt er ook voor dat mensen minder ziek worden zodat de tijd die het virus in het lichaam doorbrengt verkort wordt. Eerdere studies hadden ook al aanwijzingen gegeven dat vaccinatie de kans op long-COVID verkleint. Zoals een studie door viraal immunoloog dr. Akiko Iwasaki van de Yale School of Medicine in New Haven, Verenigde Staten. Tussen juli en november 2021 werd bij ruim 3.000 ex-COVID-patiënten, bij wie tussen maart 2020 en november 2021 COVID-19 was vastgesteld, opgetekend of zij long-COVID-symptomen hadden ervaren. Vervolgens vergeleken de wetenschappers de prevalentie van elk symptoom met de zelfgerapporteerde vaccinatiestatus. Zo werd duidelijk dat volledig gevaccineerde personen die niettemin COVID-19 opliepen 54% minder vaak melding maakten van hoofdpijn, 64% minder vaak vermoeidheid en 68% minder vaak spierpijn dan ongevaccineerden. Een andere studie uit het Verenigd Koninkrijk gaf aan dat vaccinatie het risico op long-COVID min of meer halveerde.

De onderzoekers waarschuwen wel dat het risico op long-COVID verlaagd wordt door vaccinatie, maar dat zelfs volledig gevaccineerde en geboosterde mensen nog altijd een zeker risico lopen. Daarnaast is ook nog niet duidelijk in hoeverre de Omikronvariant zich gedraagt als het gaat om de kans op het ontwikkelen van long-COVID.

Referentie

Kuodi P, Gorelik Y, Zayyad H, Wertheim O, Wiegler KB, Abu Jabal K, Dror AA, Nazzal S, Glikman D, Edelstein M. Association between BNT162b2 vaccination and reported incidence of post-COVID-19 symptoms: cross-sectional study 2020-21, Israel. NPJ Vaccines. 2022 Aug 26;7(1):101. doi: 10.1038/s41541-022-00526-5. PMID: 36028498; PMCID: PMC9411827.