Smartwatch app kan COVID-19 detecteren nog voordat de eerste symptomen intreden

januari 2022 Corona Willem van Altena
Close up of gentleman wearing modern wearable gadget in form of watch on his hand

Fitness trackers en smartwatches kunnen steeds meer lichaamsfuncties meten. De tijd dat ze nauwelijks meer waren dan stappentellers ligt ver achter ons. De nieuwste generatie fitnessgadgets kan een hele reeks aan biometrische functies bijhouden. En nu hebben onderzoekers van de universiteit van Stanford (V.S.) zelfs een manier gevonden om een COVID-19 infectie te detecteren met behulp van deze technologie. Het bleek dat de app die zij bouwden bij 80% van de proefpersonen in staat was mild-symptomatische en zelfs asymptomatische COVID-19 te herkennen. Wetenschappelijk tijdschrift Nature besteedde aandacht aan dit onderzoek.

De app, met de naam MyPHD, werd van november 2020 tot augustus 2021 uitgetest door ruim 3.300 volwassen proefpersonen die de app op hun smartwatches installeerden. De app verzamelde allerlei biometrische data en stuurde die naar een beveiligde cloud omgeving waar de onderzoekers de data konden analyseren en er een lerend algoritme mee konden voeren.

Biometrische data

Dat algoritme lette onder meer op afwijkingen in het gemiddeld aantal stappen die een gebruiker dagelijks zette, maar ook hartritme en slaappatronen. Als een meting afweek van het gebruikelijke ontving de gebruiker een melding van zijn device en werden enkele vragen gesteld over hun activiteitenniveau, vaccinatiestatus en mogelijke COVID-symptomen. Meer dan 2.100 gebruikers kregen in de testperiode een of meer keren zo’n vragenlijst in te vullen. Van die groep testten er in de 9 maanden die de studie duurde 278 voor COVID-19, en van hen hadden 67 deelnemers een waarschuwing van hun smartwatch gekregen dat er mogelijk een coronabesmetting in het spel was. Bijzonder was dat die melding gemiddeld drie dagen kwam voordat de personen symptomen vertoonden. Het bleek ook dat het algoritme in staat was te detecteren of iemand een vaccinatie had ondergaan aan de hand van veranderde biometrische data.

Maar er bleken ook veel vals-positieve metingen te zijn, en veel mensen ontvingen een waarschuwing van hun smartwatch zonder dat er een COVID-infectie in het spel was. Stress, een slechte nachtrust, alcoholgebruik, reizen en sportieve inspanningen konden allemaal een waarschuwing door de app triggeren.

Verbeterde versie

De proefpersonen gaven wel aan dat ze het niet vervelend vonden om de alerts van de app te ontvangen, ook niet als het loos alarm was. De onderzoekers in Stanford willen nu werken aan een verbeterde versie van hun app, en de gebruikers zelf laten bepalen hoe gevoelig de app moet zijn en hoe vaak ze een waarschuwing willen ontvangen.

Referentie

Alavi A, Bogu GK, Wang M, et al. Real-time alerting system for COVID-19 and other stress events using wearable data. Nat Med. 2021 Nov 29. doi: 10.1038/s41591-021-01593-2. Epub ahead of print. PMID: 34845389.