Rijksoverheid trekt 300 miljoen euro per jaar uit om Nederland ‘pandemieparaat’ te krijgen

oktober 2023 Zorg van de Toekomst Willem van Altena

Met een naar eigen zeggen ‘visionaire benadering’ om Nederland voor te bereiden op toekomstige pandemieën, heeft demissionair minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangekondigd jaarlijks 300 miljoen euro te reserveren. Onder het ambitieuze programma ‘Pandemische Paraatheid’ streeft Kuipers ernaar niet alleen de kans op een mogelijke pandemie te verkleinen, maar ook de sociale, economische en gezondheidsgevolgen te minimaliseren.

Kennis- en innovatieagenda’s

Kuipers benadrukte het belang van wetenschappelijke voorbereiding en kennisuitwisseling: “Kennis is de sleutel tot paraatheid. Samenwerking tussen verschillende sectoren is essentieel om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en ons land veerkrachtig te maken voor de toekomst.” Kuipers sprak deze woorden tijdens zijn recente briefing aan de Tweede Kamer, waar hij ook de lancering van kennis- en innovatieagenda’s voor Pandemische Paraatheid aankondigde.

Het programma omvat diverse onderzoeksinitiatieven gefinancierd door instanties zoals ZonMw, gericht op het begrijpen van ziekteverspreiding en gedrag. Bovendien is er aandacht voor snelle ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen, vaccins en testen. Een opmerkelijke mijlpaal is de introductie van de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI), een RIVM-crisisorganisatie die jaarlijks 15,5 miljoen euro ontvangt om bij te dragen aan de bestrijding van landelijke A-infectieziekten.

Flexibele inzet personeel

Om de infectieziektebestrijding bij GGD’en te versterken, wordt jaarlijks 52,2 miljoen euro geïnvesteerd, met extra plaatsen voor de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid. Bovendien wordt er 10 miljoen euro gereserveerd voor de flexibele inzet van personeel, wat zal resulteren in vijfhonderd extra plekken voor de verkorte opleiding Basis Acute Zorg (BAZ). Deze initiatieven zijn bedoeld om zorgprofessionals breder en flexibeler op te leiden, waardoor ze beter voorbereid zijn op crisissituaties.

Caribisch deel

Internationaal gezien heeft Nederland zich ook proactief ingezet. Kuipers onthulde dat er contracten zijn gesloten met vaccinproducenten op Europees niveau om een snelle opschaling van vaccinproductie te waarborgen tijdens crisissituaties. Bovendien is er een samenwerkingsverband opgericht om het Caribisch deel van het Koninkrijk pandemisch paraat te maken.

Bron

Persbericht ministerie van VWS