Resistente en gevaarlijke Klebsiella-variant lijkt bezig aan verontrustende opmars in Europa

februari 2024 Wetenschap Willem van Altena


De Klebsiella pneumoniae-bacterie staat bekend als een van de beruchtste ziekteveroorzakers. Het organisme kan urineweginfecties en longinfecties veroorzaken, die bij kwetsbare patiënten dodelijk kunnen zijn. K.pneumoniae wordt gezien als een van de bekende veroorzakers van ziekenhuisinfecties, vooral bij patiënten met een verminderde immuunfunctie of onderliggende gezondheidsproblemen. En nu blijkt er een gevaarlijke variant van hypervirulent K.pneumoniae aan een opmars in Europa bezig te zijn. Dat meldt het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Ziektebestrijding (ECDC).

Resistente variant

K.pneumoniae werd drie haar geleden in 4 Europese landen gesignaleerd, en dat zijn er inmiddels 10. Daarbij steeg het aantal gemelde besmettingen van 12 naar 43. Wat daarbij voor nog meer hoofdbrekens zorgt bij epidemiologen is het feit dat de nieuwe variant resistent blijkt te zijn voor antibiotica. Het lijkt er zelfs op dat de nieuwe Klebsiella-variant in staat is zelfs de zwaarste antibiotica te omzeilen. Een zorgwekkende trend, want in 2022 meldde het ECDC al dat er jaarlijks meer dan een half miljoen mensen in Europa sterven als gevolg van een besmetting met resistente microben. In Nederland heeft Klebsiella al eens voor uitbraken gezorgd, bijvoorbeeld in Rotterdam in 2011.

Het gaat om zogeheten carbapenem-resistente stammen, zoals Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC). Deze resistente hypervirulente stammen maken de behandeling van infecties moeilijker en vormen een bedreiging voor de volksgezondheid.

Infectiepreventie

Verdere verspreiding van de bacterie zal volgens het ECDC dan ook zeker tot meer ziekte- en sterfgevallen onder kwetsbare groepen mensen leiden. Maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen hebben de afgelopen jaren niet geholpen, en het ECDC raadt gezondheidscentra daarom aan om extra maatregelen te nemen. Daaronder valt de bevordering van verantwoordelijk gebruik van antibiotica en implementatie van infectiepreventiemaatregelen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Over K.pneumoniae

Klebsiella pneumoniae is een bacterie die behoort tot de familie Enterobacteriaceae. Het is een Gram-negatieve, staafvormige bacterie die vaak wordt aangetroffen in de darmen en de bovenste luchtwegen van mensen. Hoewel het normaal gesproken deel uitmaakt van de normale flora in het menselijk lichaam, kan het onder bepaalde omstandigheden infecties veroorzaken, vooral bij mensen met verminderde immuunfunctie of onderliggende gezondheidsproblemen.

Klebsiella pneumoniae staat bekend om zijn vermogen om resistente stammen te ontwikkelen tegen verschillende antibiotica, waardoor de behandeling van infecties moeilijker kan worden. Deze bacterie kan verschillende ziekten veroorzaken, waaronder luchtweginfecties zoals longontsteking, urineweginfecties, bloedinfecties (sepsis), en infecties in andere delen van het lichaam.

Referentie

Verklaring ECDC omtrent Klebsiella pneumoniae.