Resistente micro-organismen veroorzaken mogelijk ruim half miljoen Europese doden per jaar

november 2022 Medisch Onderzoek Diede Smeets
Biofilm of antibiotic resistant bacteria. Rod-shaped and spherical bacteria. Escherichia coli, Pseudomonas, Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella, Staphylococcus aureus, MRSA. 3D illustration

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid en moderne gezondheidszorg. Het is in het verleden uitdagend gebleken om de grootte van dit probleem en de effecten op de gezondheid en mortaliteit van mensen in te schatten. Een recente studie in The Lancet Public Health had daarom het doel om regionale en landelijke schattingen van de AMR-last in de WHO Europese regio te verstrekken.

De onderzoekers maakten een schatting van de hoeveelheid doden en invaliditeitsbijgestelde levensjaren die toe te schrijven waren aan en geassocieerd met AMR voor 23 bacteriële pathogenen en 88 pathogeen-geneesmiddelcombinaties voor de landen in de WHO Europese regio in 2019. De methodologische aanpak omvatte 5 componenten:

 • Het aantal doden waarin infectie een rol speelde
 • De proportie infectie-gerelateerde doden toegeschreven aan een bepaald infectiesyndroom
 • De proportie infectiesyndroom-gerelateerde doden die toegeschreven konden worden aan een bepaald pathogeen
 • Het percentage van een bepaald pathogeen dat resistent is tegen een antimicrobieel geneesmiddel
 • Het overtollige risico op mortaliteit (of duur van een infectie) geassocieerd met deze resistentie

Data werd verzameld via een breed scala internationale belanghebbenden, waaronder onderzoeksziekenhuizen, surveillancenetwerken en infectiedatabases.

Sterfte door resistentie

In de gehele Europese regio vonden in 2019 naar schatting 541.000 sterfgevallen (95%-BI: 370.000-763.000) geassocieerd met bacteriële AMR en 113.000 sterfgevallen (95%-BI: 90.100-188.000) die rechtstreeks toe te schrijven waren aan bacteriële AMR plaats. De meeste fataliteit door AMR werd veroorzaakt door infecties van de bloedsomloop geassocieerd met resistentie (195.000 [95%-BI]: 104.000-333.000), gevolgd door intra-abdominale infecties (127.000 [95%-BI]: 81.900-185.000) en luchtweginfecties (120.000 [95%-BI]: 94.500-154.000). Een groep van 7 pathogenen was verantwoordelijk voor 457.000 doden geassocieerd met resistentie, in afnemende volgorde wat betreft mortaliteit:

 • Escherichia coli
 • Staphylococcus aureus
 • Klebsiella pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Enterococcus faecium
 • Streptococcus pneumoniae
 • Acinetobacter baumannii

Methicilline-resistente S aureus bleek de voornaamste pathogeen-geneesmiddelcombinatie in 27 landen wat betreft sterfte die toegeschreven kon worden aan AMR, terwijl aminopenicilline-resistente E coli overwegend was in 47 landen wat betreft sterfte toegeschreven aan AMR.

De hoge hoeveelheden resistentie tegen meerdere belangrijke bacteriële pathogenen en pathogeen-geneesmiddelcombinaties, samen met de hoge hoeveelheid mortaliteit geassocieerd met deze pathogenen, tonen dat AMR een serieuze bedreiging is voor de volksgezondheid in de WHO Europese regio. Volgens de onderzoekers tonen deze resultaten aan dat de meest effectieve manier om AMR aan te pakken in deze regio doelgerichte inspanningen en investeringen zal vereisen in combinatie met doorlopend onderzoek.

Referentie

Mestrovic T, Robles Aguilar G, Swetschinski LR, et al. The burden of bacterial antimicrobial resistance in the WHO European region in 2019: a cross-country systematic analysis. Lancet Public Health 2022;S2468-2667.