Nieuw ‘derde generatie’ vaccin tegen hepatitis B kan nu ook in Nederland ingezet worden

oktober 2023 Preventie Willem van Altena
Hepatitis B vaccine.

Sinds deze zomer heeft Nederland een nieuw vaccin tegen hepatitis B in haar arsenaal. Dit vaccin is anders dan de huidige reeds beschikbare vaccins. Prehevbri® is een TRI-Antigeen Monovalent hepatitis B vaccin dat op de markt wordt gebracht door farmabedrijf Valneva. Men spreekt over een derde generatie hepatitis B vaccin omdat het niet enkel het reeds bekende S-antigeen bezit maar ook Pre S1 en Pre S2 antigenen. Naast de aanwezigheid van 3 typen antigenen is dit recombinant vaccin geproduceerd op zoogdiercellen in plaats van gist.

Dit alles leidt tot:

• Significant hogere titers
• Significante betere seroprotectie (ook in verschillende subgroepen)
• Superieure seroprotectie in 45+ leeftijdcategorie

Vergoed

De basis van de Europese registratie zijn twee fase 3 studies genaamd Constant en Protect. In beide studies werd Prehevbri vergeleken met de bestaande middelen. Prehevbri wordt onder voorwaarden vergoed vanuit de basiszorg. Het gaat dan om mensen die:

  • aangewezen zijn of op afzienbare termijn aangewezen kunnen zijn op het regelmatig gebruiken van bloed- of bloedproducten of op dialyse;
  • het syndroom van Down of met een daarmee vergelijkbare ernstige chromosomale afwijking hebben voor zover dit gepaard gaat met een verstoorde afweerfunctie;
  • die partner, gezinslid of huisgenoot zijn van iemand die HBsAg positief is;
  • die anders dan in beroepsuitoefening in een dagverblijf, in een tehuis, op een school voor verstandelijk gehandicapten dan wel een sociale werkplaats, blijkens een risico-analyse van de gemeentelijke gezondheidsdienst, een verhoogde kans op besmetting hebben;
  • die lijden aan een chronische leverziekte.  

Meer informatie

Persbericht van Zorginstituut Nederland