Articles

Uw diagnose?

TvI - jaargang 18, nummer 2, mei 2023

drs. L. Beugelink , drs. R.B. Fiets , dr. A.J. van Gammeren , drs. S.I.M. van Zijll Langhout-Kokke , drs. R.G. Bentvelsen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 64-jarige Surinaamse man, woonachtig in Nederland, werd gezien op de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met koorts. Zijn voorgeschiedenis vermeldde insulineafhankelijke diabetes type II, perifeer arterieel vaatlijden en een ‘living-related’ niertransplantatie in 2012 waarvoor hij prednison 1 dd 5 mg, mycofenolzuur en azathioprine gebruikte.
Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(2):73–6)

Lees verder

Pancytopenie door een parasitaire infectie

TvI - jaargang 17, nummer 3, juni 2022

drs. L.K. van Vugt , drs. Nathalie van der Moeren , drs. R.G. Bentvelsen , dr. J.J. Verweij , drs. R.B. Fiets , drs. P. van Wijngaarden

SAMENVATTING

Schistosomiasis is een tropische worminfectie met een variabele presentatie. In Nederland zien artsen de infectie voornamelijk bij reizigers uit endemische gebieden. Schistosomiasis wordt behandeld met het anthelminthicum praziquantel. Schistosomiasis kan, wanneer het niet wordt behandeld, evolueren tot een chronische infectie. Aangezien het merendeel van de patiënten geen symptomen ontwikkelt ten tijde van een acute infectie, kan screening naar chronische schistosomiasis in risicopopulaties verstandig zijn. Van de chronische infecties ontwikkelt 10% zich tot hepatoliënale schistosomiasis, die zich kenmerkt door niet-cirrotische portale hypertensie, splenomegalie en hypersplenisme. Hepatoliënale schistosomiasis kent door het ontstaan van varicesbloedingen een hoge mortaliteit in een jonge patiëntenpopulatie. Deze casus beschrijft een jonge patiënt met een pancytopenie, waarbij systematische analyse uiteindelijk leidde tot de diagnose hepatoliënale schistosomiasis voor het ontstaan van varicesbloedingen.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(3):97–102)

Lees verder