Samenvatting

Psittacose is een zeldzame zoönose die wordt veroorzaakt door Chlamydophila psittaci. Nog zeldzamer is psittacose tijdens de zwangerschap. Desondanks is dit van groter belang vanwege de aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit bij zowel moeder als foetus. Psittacose wordt vaak gemist omdat het ziektebeeld qua symptomen sprekend lijkt op de gewone griep. Daarnaast is het daadwerkelijk vaststellen van de diagnose lastig. Alhier wordt een casus van psittacose tijdens de zwangerschap beschreven met een gunstige afloop voor zowel patiënte als kind door vroege herkenning en behandeling van dit weinig voorkomende ziektebeeld.

(Tijdschr Infect 2016;11(5):175-7)