Samenvatting

Leverabcessen worden meestal veroorzaakt door banale bacteriën via hematogene of biliaire verspreiding. Een primair tuberculeus leverabces als uiting van abdominale tuberculose is uiterst zeldzaam. Patiënt A is een 29-jarige Somalische vrouw met sinds vier weken buikpijn en nachtzweten en bij echo en CT-abdomen werd een 4–5cm grote laesie in de lobus caudatus van de lever gezien. In de kweek van het aspiraat groeide uiteindelijk Mycobacterium tuberculosis waarna gestart werd met quadrupeltherapie. Bij aangetoonde hypovitaminose D werd vitamine D en calcium gesuppleerd. Na tien maanden was het leverabces volledig geresorbeerd. Een geïsoleerd tuberculeus leverabces is een zeldzame uiting van een extrapulmonale tuberculose. De diagnose kan gesteld worden middels zuurvaste kleuring, polymerasekettingreactie of mycobacteriële kweek. De behandeling bestaat uit quadrupeltherapie. Daar vitamine D een belangrijke factor lijkt te zijn bij de immuunrespons tegen M. tuberculosis valt het te overwegen vitamine D te suppleren bij een hypovitaminose D.

(Tijdschr Infect 2016;11(2):61-4)