SAMENVATTING

Op 6 september 2017 promoveerde Marlies van Wolfswinkel aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het proefschrift getiteld ‘Imported malaria: improving assessment of severity and complications’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van de promotor prof. dr. A. Verbon (Erasmus MC, afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten), en copromotor dr. P.J.J. van Genderen (Havenziekenhuis, Rotterdam). In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(2):55-7)