SAMENVATTING

Infectie met het humaan papillomavirus (HPV) kan leiden tot carcinomen van de cervix, penis en orofarynx en tot anogenitale wratten. In de meeste geïndustrialiseerde landen worden meisjes tussen de 9 en 14 jaar oud tegen HPV gevaccineerd, maar vaccinatie van jongens gebeurt in slechts enkele landen. De kosteneffectiviteit van vaccinatie van mannen wordt beperkt door de reeds aanwezige groepsimmuniteit indien er bij vrouwen een hoge vaccinatiegraad wordt behaald. Mannen die seks hebben met mannen (MSM) profiteren hier echter niet van, terwijl er in deze groep juist een onevenredig hoge HPV-gerelateerde ziektelast bestaat. Een selectieve vaccinatie van MSM zou dit probleem kunnen aanpakken. Een mogelijke opzet van zo’n selectieve vaccinatiecampagne zou zijn om MSM die een soa-polikliniek bezoeken een HPV-vaccinatie aan te bieden. In deze Britse studie wordt de potentiele impact op de gezondheid en de kosteneffectiviteit van een dergelijk vaccinatieprogramma met een quadrivalent HPV-vaccin (genotypen 6, 11, 16 en 18) geanalyseerd.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(2):58-9)