SAMENVATTING

Staphylococcus aureus-bacteriëmie zorgt wereldwijd voor ernstige, binnen en buiten het ziekenhuis opgelopen, infecties. Hier wordt een recente studie besproken waarin onderzocht is of het toevoegen van rifampicine aan de standaardbehandeling van een Staphylococcus aureus-bacteriëmie een gunstig effect heeft op onder andere behandelfalen, mortaliteit, recidiefkans en het risico op gedissemineerde infectie, al dan niet met strooihaarden.

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(4):130-131)