SAMENVATTING

Een 63-jarige patiënte werd verwezen met verwardheid en koorts. Uiteindelijk bleek er sprake van een encefalitis met als verwekker het herpes simplex-virus type 1. Deze casus beschrijft de ziektegeschiedenis, de valkuilen en het belang van snelle herkenning van deze ziekte. Voorts gaat het artikel in op de epidemiologie, pathogenese, het klinisch beeld, diagnostiek, behandeling en prognose van dit ziektebeeld.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(3):88-92)