Samenvatting

Een 57-jarige man, gevangenisbewaarder van beroep, presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds één week bestaande dyspnoe, koorts en hemoptoë. De X-thorax toonde interstitieel nodulaire afwijkingen verspreid over beide longen. Onder verdenking van een atypische pneumonie of tuberculose werd de patiënt in isolatie verpleegd en breed antibiotisch behandeld. De Legionella urine-antigeentest was negatief. Een Legionella-specifieke ’Polymerase Chain Reaction’ toonde Legionella aan in een bronchoalveolaire lavage. De mogelijkheid dat de besmetting arbeidsgerelateerd was, is onderzocht.

(Tijdschr Infect 2012;7:30-34)