SAMENVATTING

Diarree is een veelvoorkomende klacht bij kinderen. Vaak is dit het gevolg van een virale gastro-enteritis. Het inzetten van virale moleculaire diagnostiek bij kinderen met diarree wordt afgeraden, aangezien de ziekte vaak een mild beloop heeft en zelflimiterend is. Toch kunnen zich in de praktijk belangrijke redenen voordoen, met betrekking tot behandeling of hygiënemaatregelen, om wél te testen. Moleculaire technieken, zoals ‘real-time polymerase chain reaction’ worden steeds vaker gebruikt voor virale diagnostiek, gezien de toegenomen sensitiviteit ten opzichte van conventionele technieken. Studies wijzen uit dat dit echter ook leidt tot detectie van virussen in feces van asymptomatische kinderen en detectie van multipele virussen wat interpretatie bij zieke kinderen bemoeilijkt. Indien er gekozen wordt voor virale diagnostiek, dient er rekening gehouden te worden met het feit dat een positieve uitslag van de ‘real-time polymerase chain reaction’ niet altijd correleert met de etiologie van de ziekte. Wij stellen voor dat de Cycle threshold waarde dan kan helpen bij de klinische interpretatie van de uitslag.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(4):118-22)