Articles

Diagnostisch dilemma: wel of geen virale moleculaire diagnostiek bij kinderen met diarree?

TvI - jaargang 12, nummer 4, september 2017

dr. M.S. Corcoran , dr. M.E. Ariens , dr. I.H.M. van Loo , dr. G.Th.J. van Well

SAMENVATTING

Diarree is een veelvoorkomende klacht bij kinderen. Vaak is dit het gevolg van een virale gastro-enteritis. Het inzetten van virale moleculaire diagnostiek bij kinderen met diarree wordt afgeraden, aangezien de ziekte vaak een mild beloop heeft en zelflimiterend is. Toch kunnen zich in de praktijk belangrijke redenen voordoen, met betrekking tot behandeling of hygiënemaatregelen, om wél te testen. Moleculaire technieken, zoals ‘real-time polymerase chain reaction’ worden steeds vaker gebruikt voor virale diagnostiek, gezien de toegenomen sensitiviteit ten opzichte van conventionele technieken. Studies wijzen uit dat dit echter ook leidt tot detectie van virussen in feces van asymptomatische kinderen en detectie van multipele virussen wat interpretatie bij zieke kinderen bemoeilijkt. Indien er gekozen wordt voor virale diagnostiek, dient er rekening gehouden te worden met het feit dat een positieve uitslag van de ‘real-time polymerase chain reaction’ niet altijd correleert met de etiologie van de ziekte. Wij stellen voor dat de Cycle threshold waarde dan kan helpen bij de klinische interpretatie van de uitslag.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(4):118-22)

Lees verder

Urineweginfectie bij kinderen: twee richtlijnen beantwoorden uw vragen

TvI - jaargang 8, nummer 5, oktober 2013

dr. K.J. van Aerde , dr. F.A.P. Horuz-Engels , dr. C.M.L. van Dael , dr. G.Th.J. van Well

Samenvatting

In 2010 bracht de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde de multidisciplinaire Richtlijn Urineweginfecties bij kinderen uit. In 2013 is de standaard Urineweginfecties van het Nederlands Huisartsen Genootschap gepubliceerd. Beide richtlijnen geven antwoord op de klinische vragen die leven bij behandelaars, onder andere hoe urine voor diagnostiek afgenomen moet worden en hoe de behandeling en follow-up van urineweginfecties er uit moet zien. In dit artikel geven wij een overzicht van deze vragen en een korte samenvatting van de antwoorden. De richtlijnen lijken redelijk op elkaar aan te sluiten. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen, die hieronder besproken worden.

(Tijdschr Infect 2013;8(5):155-159)

Lees verder

Aangeboren afweerreacties bij (myco) bacteriële meningitis

TvI - jaargang 7, nummer 6, december 2012

dr. G.Th.J. van Well

Samenvatting

Op 18 juni 2012 promoveerde dr. G.Th.J. van Well, kinderarts-infectioloog/immunoloog in het Maastricht UMC+ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift getiteld ‘Innate immune responses in (myco) bacterial meningitis’. Het onderzoek werd verricht onder begeleiding van de promotoren prof. dr. A.M. van Furth (kinderarts-infectioloog/immunoloog in het VU medisch centrum te Amsterdam), prof. dr. J.J. Roord (hoogleraar Kindergeneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) en de copromotor prof. dr. S.A. Morré (immunogeneticus in het VU medisch centrum en directeur van het instituut voor Public Health Genomics van de Universiteit van Maastricht). Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen beschreven.

(Tijdschr Infect 2012;7:222-6)

Lees verder

Uw Diagnose?

TvI - jaargang 7, nummer 5, oktober 2012

dr. G.J. Jaspers , dr. A.M.L. Oude Lashof , dr. G.Th.J. van Well

Lees verder