Articles

COVID-19 bij kinderen: landelijke studie naar risicofactoren, klinisch beeld, pathofysiologie en behandeling

TvI - jaargang 15, nummer SPECIAL, september 2020

dr. M.G. Mooij , drs. E.G.J. von Asmuth , drs. C.L.H. Brackel , dr. S.W.J. Terheggen-Lagro , dr. S. Hashimoto , dr. E.P. Buddingh , namens de COPP-taskforce van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en alle participerende kinderartsen

SAMENVATTING

De COPP-studie (‘clinical features of COVID-19 in paediatric patients’) is een klinisch prospectieve, multicenter-, observationele studie naar COVID-19 bij kinderen die zich in het ziekenhuis presenteren en/of opgenomen worden. Het primaire doel van de studie is het beschrijven van risicofactoren, klinisch beeld, pathofysiologie en behandeling van COVID-19 bij kinderen. Hoewel COVID-19 bij kinderen over het algemeen een milder beloop heeft dan bij volwassenen komt ernstige ziekte ook bij kinderen voor. De COPP-studie is tot stand gebracht met een landelijke samenwerking tussen kinderartsen uit meer dan 40 Nederlandse ziekenhuizen, waaronder alle academisch medische centra.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(COVID-19-SPECIAL):39-41)

Lees verder