SAMENVATTING

Een jonge patiënte werd in verwarde toestand aangetroffen en na beoordeling op de afdeling Spoedeisende Hulp opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Omdat zij de bron was geweest van een prikaccident werd hiv-serologie ingezet, met een positieve uitslag. Bij een nieuwe somatische beoordeling bleek sprake van een cerebrale toxoplasmose. Een infectie met Toxoplasma gondii verloopt in veel gevallen asymptomatisch, maar kan bij immuungecompromitteerde patiënten een ernstig ziektebeeld geven. Besmetting vindt vaak plaats via direct contact met kattenfeces, of via rauw of niet voldoende gekookt vlees. Bij cellulaire immuundeficiënties, zoals bij een onbehandelde hiv-infectie, treden symptomen vrijwel altijd op door reactivatie van een eerder opgelopen infectie. In de meeste gevallen is het centraal zenuwstelsel aangedaan. Serologische testen kunnen worden gebruikt om een recente of verder in het verleden opgelopen infectie vast te stellen, maar de definitieve diagnose wordt gesteld via een PCR-test op lichaamsvloeistoffen. Behandeling is mogelijk met langdurige (orale) therapie, gevolgd door secundaire profylaxe.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(6):227–33)