Invloed van vaccinatie op de incidentie van apenpokken onder MSM op PrEP

februari 2023 CROI 2023 Peter van Rijn
Vaccine vial dose flu shot drug needle syringe,medical concept vaccination hypodermic injection treatment disease care hospital prevention immunization illness disease baby child.blue background
Dr. Jade Ghosn
Bichat School of Medicine, Université de Paris, Frankrijk

Sinds mei 2022 zijn gevallen van apenpokken (mpox) gemeld in niet-endemische gebieden zonder een epidemiologische link met Afrika. Dit betrof hoofdzakelijk mannen die seks hebben met mannen (MSM). In verschillende landen in Europa en Noord-Amerika is vaccinatie aanbevolen met het derde generatie levende vaccin Modified Vaccinia Ankara (MVA-BN) en zijn specifieke richtlijnen uitgebracht gericht op vermindering van mpox in de belangrijkste MSM-populaties. Het effect van deze vaccinatie op de incidentie van mpox is beoordeeld bij MSM op PrEP, die deelnemen aan de fase II-studie ANRS 174 DOXYVAC.

Mpox werd op 19 mei 2022 voor het eerst in Frankrijk gemeld en vanaf 27 mei 2022 werd MVA-BN-vaccinatie aanbevolen voor geregistreerde contacten. Op 7 juli 2022 waren er 721 gemelde gevallen in Frankrijk (98% MSM). Op 11 juli 2002 adviseerden de Franse gezondheidsautoriteiten vaccinatie met MVA-BN voor MSM met meervoudige contacten (1 dosis van het pokkenvaccin bij eerdere vaccinatie in de kindertijd en 2 doses bij geen eerdere pokkenvaccinatie).

Studieopzet

ANRS-174 DOXYVAC is een lopende klinische studie waarin MSM op PrEP worden geïncludeerd met een voorgeschiedenis van SOA in het voorgaande jaar. In dit onderzoek werden sociale gedragskenmerken van mpox-gevallen vergeleken met mpox-vrije controles in de periode voorafgaand aan het begin van de epidemie (vóór 9 mei 2022). Vervolgens werd de mpox-incidentie vergeleken tussen 9 mei en 10 juli 2022 (vóór de aanbeveling tot vaccinatie van MSM, periode 1) en 11 juli en 20 september 2022 (na de start van de vaccinatie, periode 2). Incidentiepercentages (IR’s) van mpox per 1000 persoonsmaanden (p-m) werden over deze perioden berekend als het totale aantal mpox-gevallen gedeeld door de p-m van de observatie. De IR’s van mpox van de perioden werden onderling vergeleken met behulp van een Poisson-regressiemodel. Hierbij werd gebruik gemaakt van willekeurige intercepts om rekening te houden met de variabiliteit tussen studiedeelnemers.

Resultaten

Op het moment van de mpox-uitbraak waren 546 MSM gerandomiseerd, waarvan 472 met beschikbare data voor en na 9 mei 2022. Hun gemiddelde leeftijd was 39 jaar en het mediane aantal sekspartners in de afgelopen 3 maanden bedroeg 10. Er was sprake van een mediaan aantal van 5 anale contacten zonder condoomgebruik in de laatste maand en 20% had in de kindertijd een pokkenvaccinatie gekregen. Mpox kwam voor bij 77 van de 472 deelnemers. In de periode voorafgaand aan de epidemie waren de gevallen van mpox jonger (37 versus 40 jaar, p=0,0179), hadden meer seksuele partners in de laatste 3 maanden (15 versus 10, p=0,0022), hadden meer condoomloze anale contacten in de laatste maand (7 versus 5, p=0,0244) en waren minder vaak gevaccineerd in de kindertijd (4% versus 23%, p<0,0001) ten opzichte van de controles. Een maand na de start van de vaccinatiecampagne waren de meeste studiedeelnemers gevaccineerd. Uiteindelijk werd 87% van hen gevaccineerd. In de periode vanaf 4 weken na de start van de vaccinatiecampagne (vanaf 8 augustus 2022) werd nog slechts 1 geval van mpox vastgesteld. Een significante verandering in seksueel gedrag werd voor en na 9 mei 2022 (de start van de epidemie) alleen gezien bij het aandeel controles met >10 partners gedurende de laatste 3 maanden (45% versus 38%, p=0,0035). De mpox-incidentie van 67,4 per 1000 p-m (95%-BI: 51,6-86,6) in periode 1 daalde naar 24,4 per 1000 p-m (95%-BI: 13,9-39,6) in periode 2. Dit was zeer significant met een IR van 0,36 [0,21-0,63]. In het multivariabele Poisson-regressiemodel bleek alleen de MVA-BN-vaccinatie in 2022 significant geassocieerd te zijn met het IR van de mpox-infectie, met een risicoreductie van 99% (95%-BI: 96,6-99,7).

Conclusie

In 2022 was in Frankrijk sprake van een hoge incidentie van mpox-infectie binnen de hoogrisicogroep van MSM op PrEP en een voorgeschiedenis van SOA (49,3 per 1000 p-m). Er was sprake van een grote bereidheid tot vaccinatie (87%). Na de aanbeveling van MVA-BN-vaccinatie voor MSM met meervoudige partners daalde het IR van mpox dramatisch (99,0% IR-daling) zonder nieuwe mpox-gevallen na medio augustus 2022. In deze studiepopulatie leek het seksuele gedrag niet van invloed te zijn op verlaging van de mpox-incidentie.

Referentie

Ghosn J, Assoumou L, Ouattara M, et al. Impact of vaccination on MPox incidence in MSM on PrEP in the ARNS 174 DOXYVAC trial. Gepresenteerd tijdens CROI 2023; abstract 208.