HPV-vaccin in combinatie met immuuntherapie kan effectieve behandeling anogenitale wratten zijn

december 2021 Wetenschap Willem van Altena
Human Papillomavirus type 16


Het humane papillomavirus HPV veroorzaakt verschillende vormen van kanker, zoals baarmoederhalskanker. Maar het virus kan ook recidiverende cutane of anogenitale wratten veroorzaken, die moeilijk te behandelen zijn, vooral bij immunodeficiënte patiënten. Recent is onderzocht of een HPV-vaccin een therapeutische waarde heeft voor deze patiënten. Het gaat dan met name om het bivalente HPV-vaccin dat in Nederland wordt toegediend, dat beschermt tegen de twee meest voorkomende varianten van het HPV-virus.

Er is met name gekeken of interleukine-4 (IL-4) en interferon-gamma (IFN-γ) de respons op het vaccin zouden kunnen voorspellen bij patiënten met cutane en/of anogenitale wratten. De onderzoekers maakten gebruik van bloedstalen die met heparine bewerkt waren om stolling tegen te gaan, die afkomstig waren van 40 mensen met meerdere cutane of anogenitale wratten die niet op lokale behandelingen hadden gereageerd, en 40 gezonde, gematchte controlepersonen.

Vervolgens werden de bloedstalen in cultuur gebracht met en zonder toediening van het HPV-vaccin. Er werd echter geen significant verschil gevonden zonder en met het vaccin tussen de patiëntengroep en de controlegroep (respectievelijk p=0,47 en p=0,48 voor IL-4 en p=0,35 en p=0,07 voor IFN-γ). In beide groepen werd wel een niet-significante daling van de hoeveelheid IL-4 bij de bloedstalen die met het HPV-vaccin waren behandeld vastgesteld.

Sterke respons

De IFN-γ-spiegel werd in beide groepen duidelijk geïnduceerd als reactie op bivalente HPV-vaccinstimulatie. Het bivalente HPV-vaccin kan ex vivo een gevoelige IFN-γ-respons geven, superieur aan IL-4 en voldoende om zowel de succesvolle uitroeiing van de HPV-infectie als de uiteindelijke eliminatie van cutane en anogenitale wratten te bewerkstelligen. De onderzoekers overwegen de proefnemingen te herhalen met het nieuwste nonavalente HPV-vaccin, dat tegen 9 virusvarianten beschermt, maar vermoeden dat de resultaten vergelijkbaar zullen zijn.

Referentie

  1. Hammad NM, Marei A, El-Didamony G, Mortada Z, Elradi M, Afifi AHM, Kadry HM. Predictors of the Therapeutic Response to Intralesional Bivalent HPV Vaccine in Wart Immunotherapy. Vaccines (Basel). 2021 Nov 4;9(11):1280.