Infuus met sotrovimab verkleint kans op ziekenhuisopname door COVID-19 aanzienlijk

januari 2022 Corona Willem van Altena

Het geneesmiddel sotrovimab (op de markt gebracht door GlaxoSmithKline onder de merknaam Xevudy®) is door de Europese medicijnautoriteit EMA goedgekeurd als behandeling voor COVID-19 bij mensen vanaf 12 jaar oud. Het gaat daarbij specifiek om coronapatiënten die nog geen zuurstof toegediend hoeven te krijgen maar wel het risico lopen op verergering van de symptomen en een mogelijke IC-opname.

Intraveneus

Xevudy is een monoklonaal antilichaam, een eiwit dat specifiek ontwikkeld is om zich te hechten aan een ander eiwit, in dit geval het spike-eiwit van het SARS-CoV-2 virus. Dat is het eiwit waarmee het virus zich hecht aan menselijke cellen, om die vervolgens te infecteren. Sotrovimab voegt zich in het gestaag groeiende rijtje geneesmiddelen tegen COVID-19. De middelen molnupiravir en de combinatiebehandeling Paxlovid (het al geregistreerde ritonavir plus de nieuwe werkzame stof PF-07321332) waren eerder al goedgekeurd. In tegenstelling tot die twee behandelingen, die in pilvorm verstrekt worden, wordt Xevudy als een enkele intraveneuze behandeling van 500 mg toegediend.

De aanbeveling van de EMA is gebaseerd op een klinische studie waarbij 1.057 patiënten die nog niet in het ziekenhuis opgenomen hoefden te worden werden behandeld met sotrovimab. De helft van die patiënten (528) werd behandeld met sotrovimab, de overige 529 kregen placebo. Bij de groep die Xevudy toegediend kreeg was bij 1% (6 personen) ziekenhuisopname nodig van 24 uur of meer binnen 29 dagen na behandeling. Bij de patiënten die placebo kregen lag dat percentage op 6% (30 personen), waarvan er 2 overleden.

Omikron

Het ging bij deze klinische studie wel om patiënten die voornamelijk met het oorspronkelijke SARS-CoV-2 virus besmet waren; de varianten als delta en omikron waren nog niet in omloop. Niettemin verwacht de fabrikant op grond van laboratoriumtesten dat sotrovimab ook werkzaam is bij virusvarianten.

Meer informatie

Lees de verklaring van de EMA

Lees het persbericht van GlaxoSmithKline