CONGRESS

MINC symposium Tekenbeten en de ziekte van Lyme; “Teek it or leave it?”

TvI - jaargang 11, nummer 4, september 2016

dr. A.M.L. Oude Lashof

Samenvatting

Op 23 juni 2016 vond het 2e MINC symposium van 2016 plaats in Maastricht met ditmaal het onderwerp tekenbeten en de ziekte van Lyme. Het Maastricht Infectieziekten Centrum (MINC) is in 2004 opgericht met als doel de kennis op het gebied van infectieziekten te verbreden en te verdiepen en deze kennis uit te dragen. Het MINC is een multidisciplinair initiatief waarin vertegenwoordigers van de disciplines Infectiologie, Medische Microbiologie, Intensive Care, Huisartsgeneeskunde en GGD de organisatie op zich nemen. Door een multidisciplinaire aanpak wordt ernaar gestreefd om de diverse aspecten die van belang zijn voor de kennis van infectieziekten aan de orde te laten komen. Op deze manier zijn de symposia interessant voor zowel de huisarts als de GGD-arts als de medisch specialist.

(Tijdschr Infect 2016;11(4):144-6)

Lees verder

6 Dutch-Antillian-Surinam (DAS) Clinic of Rheumatology and Emerging Infectious Diseases

TvI - jaargang 10, nummer 1, februari 2015

dr. R.E. Voorneman

Samenvatting

Op 31 oktober en 1 november 2014 werd de zesde DAS-Clinic voor het eerst gehouden in Oranjestad, Aruba. De organisatie van deze bijzondere bijeenkomst was in handen van reumatoloog Richard van Vugt (VUmc, Amsterdam), internist-infectioloog Jessica de Vocht (VUmc/Bonaire) en internist ouderengeneeskunde Sandro Waterloo (Dr. H. E. Oduber Hospitaal, Aruba), in samenwerking met diverse andere medisch specialisten uit het Nederlands-Caribisch gebied en Suriname

Lees verder

Verslag Europese antibioticadag 2011: Antibiotica op het humaanveterinaire grensvlak

TvI - jaargang 7, nummer 5, oktober 2012

dr. J.J. Sikkens , dr. M.A. van Agtmael

Samenvatting

Op 18 november 2011 vond bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven de jaarlijkse Europese antibioticadag plaats. Dit jaar was het thema Antibiotica op het humaan-veterinaire grensvlak, waarbij sprekers uit zowel de diergeneeskunde als uit de humane geneeskunde wetenschappelijke presentaties gaven over dit belangrijke onderwerp. Hier volgt een verslag.

(Tijdschr Infect 2012;7:187-8)

Lees verder