Samenvatting

Op 23 juni 2016 vond het 2e MINC symposium van 2016 plaats in Maastricht met ditmaal het onderwerp tekenbeten en de ziekte van Lyme. Het Maastricht Infectieziekten Centrum (MINC) is in 2004 opgericht met als doel de kennis op het gebied van infectieziekten te verbreden en te verdiepen en deze kennis uit te dragen. Het MINC is een multidisciplinair initiatief waarin vertegenwoordigers van de disciplines Infectiologie, Medische Microbiologie, Intensive Care, Huisartsgeneeskunde en GGD de organisatie op zich nemen. Door een multidisciplinaire aanpak wordt ernaar gestreefd om de diverse aspecten die van belang zijn voor de kennis van infectieziekten aan de orde te laten komen. Op deze manier zijn de symposia interessant voor zowel de huisarts als de GGD-arts als de medisch specialist.

(Tijdschr Infect 2016;11(4):144-6)