Belgische studie naar long covid: zelfs na 6 maanden kampt ruim een derde met symptomen

juli 2023 Corona Willem van Altena
COVID-19 long covid symbol. A young strong man in a white kimono for sambo, jiu jitsu and other martial arts with a blue medical gloves. White card with words 'long covid'. Long covid concept.

Langzaam maar zeker worden de langetermijneffecten van de COVID-19 pandemie duidelijk. In allerlei landen lopen grootscheepse onderzoeken, en in België zijn onlangs de eerste resultaten van de COVIMPACT-studie gepresenteerd, die eind april na een follow-up van 2 jaar is afgesloten.

Sinds 30 april 2021 werden alle 18-plussers met een positieve SARS-CoV-2-test, die in België woonden, uitgenodigd deel te nemen aan de COVIMPACT-studie. Wie deelnam kreeg online vragenlijsten te beantwoorden. Deelnemers werden gedurende minstens drie maanden en hoogstens twee jaar gevolgd, afhankelijk van het ogenblik waarop ze aan de studie deelnamen.

Ongevaccineerden

De eerste vragenlijst is door meer dan 3000 mensen beantwoord. De frequentste symptomen de eerste dagen na een SARS-CoV-2-infectie waren hoofdpijn (56%), hoesten (56%), spierpijn (47%) en vermoeidheid (41%). De onderzoekers stelden vast dat de levenskwaliteit minder goed was, en dat de ademhalingsproblemen vaker groter waren bij ongevaccineerden en bij patiënten met een chronische ademhalingsziekte.

De Belgische onderzoekers wilden ook zien hoe het met de langetermijngevolgen van COVID-19 gesteld was. Er werden ruim 9000 vragenlijsten geanalyseerd van mensen die drie maanden eerder geïnfecteerd waren geraakt. En het bleek dat 47% van de respondenten symptomen vertoonde die als long covid geïnterpreteerd worden volgens de definitie van het NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Deze mensen kampten na 3 maanden nog steeds met vermoeidheid (51%), hoofdpijn (28%), concentratieproblemen (26%) en spierpijn (24%).

Neurologische symptomen

Ook waren er neurologische symptomen bij de longcovidpatiënten. Drie maanden na de SARS-CoV-2-infectie vertoonde 12% van hen angststoornissen en 18% depressieve symptomen. En 30% van de longcovidpatiënten ondervond problemen bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijkse leven. Bij de mensen zonder long covid was dat minder dan 5%. Bijna 20% van de patiënten met een long covid had bewegingsproblemen, bij mensen zonder long covid was dat 3 maanden na dato minder dan 5%.  Drie maanden na de infectie was de totaalscore op de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 0,86 bij de respondenten met long covid en 0,95 bij de anderen.

Na zes maanden

Ook na zes maanden bleken de symptomen hardnekkig. Nog altijd 35% van de respondenten maakte melding van minstens 1 symptoom als gevolg van COVID-19. Dat waren: vermoeidheid (52%), hoofdpijn (33%), concentratieproblemen (32%) en spierpijn (28%). Opmerkelijk was dat die cijfers vrijwel hetzelfde waren als na 3 maanden.

De Belgische onderzoekers konden ook al enkele risicofactoren voor het ontwikkelen van long covid aanwijzen. Zowel na 3 als na 6 maanden bleken mensen die vrouw waren, een voorgeschiedenis van ademhalingsproblemen kenden, te zwaar waren en een laag scholingsniveau kenden meer kans op long covid te hebben dan de overige populatie. Onderzoeksinstituut Sciensano zal later ook nog de data na 1 jaar presenteren.

Referentie

Lees het rapport van Sciensano hier