Afschalen coronamaatregelen zorgde voor snelle toename van aantal norovirusuitbraken in V.S.

september 2022 Beter Leven Willem van Altena
Large Intestine, Problem, Intestine, Stomachache, Irritable Bowel Syndrome

In veel landen zorgde de coronapandemie voor een forse daling in het aantal norovirusuitbraken. Mensen raakten eraan gewend om afstand te houden, mondkapjes te dragen en er een strikte handhygiëne op na te houden, en die maatregelen zorgden ervoor dat er veel minder mensen besmet raakten. Maar nu, twee en een half jaar na de aanvang van de pandemie, blijken in de Verenigde Staten de besmettingen haast weer op het peil van 2019 te liggen. Dat meldt het CDC, de Amerikaanse evenknie van ons RIVM, deze week.

Het norovirus is een van de hoofdoorzaken van buikgriep, met naar schatting ruim een half miljoen besmettingen in Nederland per jaar. Het is een uiterst besmettelijk virus, dat wordt overgebracht via de fecaal-orale weg. Het virus zit in de ontlasting en in het braaksel van mensen die het virus dragen. Mensen raken besmet doordat virusdeeltjes in uitwerpselen via de mond in het lichaam komen, bijvoorbeeld tijdens het bereiden van voedsel.

Zorginstellingen

Data uit het NoroSTAT netwerk, waarbij in 12 staten het aantal norovirusuitbraken wordt bijgehouden door het CDC, tonen aan dat er tussen augustus 2021 en juli 2022 bijna drie keer zo veel norovirusuitbraken in de V.S. hebben plaatsgevonden als in dezelfde periode een jaar eerder. Voorafgaand aan de pandemie werden er 1.056 uitbraken van het virus vastgesteld, maar in het coronajaar (augustus 2020 tot en met juli 2021) waren dat er maar 343. Bij de laatste meting in augustus 2022 lag het aantal besmettingen bijna op het pre-pandemieniveau met 992 uitbraken. Van de norovirusuitbraken in 2021-2022 waren er 82% te wijten aan besmettingen van persoon op persoon, en 59% daarvan vond plaats in zorginstellingen.

Scherpe toename

Infectiologen en epidemiologen zien in de Amerikaanse cijfers bewijs dat niet-farmaceutische maatregelen, zoals handen wassen, afstand houden en mondkapjes dragen, duidelijk effectief zijn in het voorkomen van uitbraken van allerlei infectieziekten, met inbegrip van norovirus. De onderzoekers melden dat de afname in het aantal norovirusuitbraken in de VS vergelijkbaar is met trends uit andere landen. In de VS werd vanaf januari 2022 een scherpe toename in het aantal uitbraken gezien, waarschijnlijk omdat rond die tijd de coronamaatregelen in de meeste Amerikaanse staten werden versoepeld.

Hygiëne

Het CDC adviseert vooral hygiënemaatregelen om verspreiding van het norovirus te voorkomen. Daarbij behoren onder meer handen wassen en desinfecteren –zeker na toiletbezoek- en het ontsmetten van mogelijk verontreinigde oppervlakken. Maar ook het nemen van voorzorgmaatregelen, zoals het sluiten van het wc-deksel voor het doortrekken. Mensen die het norovirus gehad hebben moeten bovendien minstens 2 dagen wachten voordat ze voedsel bereiden.

Referentie

Persbericht van het CDC