Wereld Aids Dag staat dit jaar in het teken van thema ‘Vechten voor gelijkheid’

november 2022 In Actie Willem van Altena

Op 1 december wordt op Wereld Aids Dag wereldwijd stilgestaan bij de aids-pandemie. Dit jaar heeft UNAIDS, de organisatie van de Verenigde Naties die zich met de aidsbestrijding bezighoudt gekozen voor het thema ‘Vechten voor gelijkheid’. Volgens UNAIDS wordt er nu minder vooruitgang geboekt in de strijd tegen de hiv-pandemie en zijn de beschikbare middelen de laatste twee jaar verminderd als gevolg van de coronapandemie en andere wereldwijde crisissen. Dat brengt miljoenen levens in gevaar, met name in armere landen.

De slogan “Vechten voor gelijkheid” roept op tot actie en meer bepaald concrete acties die hun waarde hebben bewezen en die nodig zijn om ongelijkheid te bestrijden en een einde te maken aan aids. Daarbij moet gedacht worden aan:

  • Wereldwijd betere beschikbaarheid, kwaliteit en conformiteit van de diensten rond de behandeling, de opsporing en de preventie van hiv-infecties.
  • Herziening van wetten, politiek en praktijken om de stigmatisering en uitsluiting van hiv-geïnfecteerde patiënten en gemarginaliseerde doelpopulaties te bestrijden.
  • Delen van technologie tussen het rijke noorden en het arme zuiden van de planeet, zodat iedereen gelijke toegang heeft tot de beste wetenschappelijke ontdekkingen over hiv.

Afrika

In Afrika blijft de situatie zorgwekkend. Jonge vrouwen worden daar verhoudingsgewijs meer getroffen door hiv en de dekking door specifieke programma’s blijft ontoereikend. In 19 Afrikaanse landen die sterk getroffen worden door de epidemie, lopen slechts in 40% van de streken met een hoge incidentie van hiv-infectie preventieve programma’s gericht op adolescente en jonge vrouwen.

Slechts een derde van de leden van de doelpopulaties, waaronder mannen die seks hebben met mannen (MSMs), transgenders, drugsgebruikers, sekswerkers en gevangenen, heeft regelmatig toegang tot preventie, zoals condooms of medicatie. Veel van deze mensen hebben te kampen met grote juridische hinderpalen en met criminalisering, discriminatie en stigmatisering.

Voedingsbodem

UNAIDS-directeur Winnie Byanyima stelt nadrukkelijk: “We zullen aids pas kunnen uitroeien als we de ongelijkheden, die een voedingsbodem vormen voor aids, aanpakken. De leiders van de hele wereld moeten blijk geven van durf en moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En zelf moeten we alles wat we kunnen in het werk stellen om ongelijkheid te bestrijden.”

Evenementen

Op 1 december zullen wereldwijd evenementen plaatsvinden om die dag in de schijnwerpers te plaatsen. Die activiteiten worden niet alleen opgestart door officiële instanties, maar ook, en dat is nog belangrijker, door de gemeenschappen. De groepen die erkend zijn door UNAIDS, zullen via de sociale netwerken foto’s en video’s delen van de vele manifestaties, die zullen plaatsvinden in een geest van vastberadenheid en hoop.

Byanyima zegt: “We kunnen een einde maken aan aids als we een einde maken aan de ongelijkheden die het probleem bestendigen. Laten we naar aanleiding van de Wereld Aids Dag actie ondernemen. Het bestrijden van ongelijkheden zal ons allemaal ten goede komen. Om de veiligheid te verzekeren en de gezondheid van iedereen te beschermen, moeten we streven naar gelijkheid.”

Meer informatie

Bezoek de website van UNAIDS

Foto: UNAIDS