Veel meer kinderen met longontsteking en kinkhoest dan vorig jaar rond dezelfde tijd

november 2023 Medisch Onderzoek Willem van Altena

Er worden de laatste weken opvallend veel kinderen en jongeren met longontsteking gezien bij de huisarts. Dat valt op te maken uit de rapportage van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, dat de data van zo’n 400 huisartsenpraktijken in Nederland registreert.

Sinds week 31 (begin augustus) komen er meer patiënten met longontsteking bij de huisarts dan in eerdere jaren, zelfs vergeleken met de jaren voor de coronapandemie. In de week van 20 tot en met 26 november is het aantal kinderen van 5 tot 15 jaar met longontsteking gestegen tot 130 per 100.000 kinderen. Vorig jaar waren dat er op het hoogtepunt 58 per 100.000 kinderen. Ook in de groep jongeren tussen de 15 en 24 jaar zien huisartsen meer longontstekingen dan in voorgaande jaren. In week 47 nam dit aantal verder toe tot 38 per 100.000.

Bij jonge kinderen (0-4 jaar) stijgt het aantal longontstekingen sinds week 38 (18-24 september), maar de cijfers zijn lager dan in de jaren voor de coronapandemie. Relatief gezien komt longontsteking het meest voor bij oudere volwassenen, net als in voorgaande jaren. Wel is er in week 47 een lichte daling te zien van het aantal mensen van 65 jaar of ouder met longontsteking.

Kinkhoest

Uit de Nivel-registratie blijkt ook dat kinkhoest aan een opmars bezig lijkt te zijn. Het aantal kinderen dat voor kinkhoest de huisarts bezocht ligt hoger dan de drie jaren ervoor. De stijgende trend is ingezet in week 41. In week 47 (20-26 november) is het aantal kinderen met kinkhoest flink gestegen in vergelijking met de week ervoor.

Meer informatie

Bezoek de website van Nivel