Uitgesteld voorschrijven antibiotica bij kinderen met luchtweginfecties

juni 2021 Geneesmiddelen Eline Feenstra
Capsules that have not been unpacked Placed on a white background.


In een nieuwe studie is gekeken naar de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel bij het uitgesteld voorschrijven van antibiotica (‘delayed antibiotic prescription’, DAP) in vergelijking met onmiddellijk voorschrijven van antibiotica (‘immediate antibiotic prescription’, IAP) en geen antibiotica (‘no antibiotic prescription’, NAP) bij kinderen met ongecompliceerde luchtweginfecties.

In deze gerandomiseerde klinische studie werden de drie verschillende strategieën voor het voorschrijven van antibiotica vergeleken. De deelnemers waren kinderen met acute ongecompliceerde luchtweginfecties die werden behandeld in 39 eerstelijnszorgcentra. Kinderen werden willekeurig ingedeeld in receptgroepen: (1) DAP, (2) IAP of (3) NAP. De primaire uitkomsten waren de duur en ernst van de symptomen. Secundaire uitkomsten die gemeten werden waren antibioticagebruik, tevredenheid van ouders, opvattingen van ouders, extra bezoeken aan eerstelijnszorg en complicaties na 30 dagen.

Een totaal van 436 kinderen werd geïncludeerd in de analyse. De gemiddelde (standaarddeviatie [SD]) duur van ernstige symptomen was 10,1 dagen (SD: 6,3) bij IAP, 10,9 dagen (SD: 8,5) bij NAP en 12,4 dagen (SD: 8,4) bij DAP (p=0,539). Deze verschillen waren niet statistisch significant . De ernst van de symptomen was ook vergelijkbaar voor de 3 armen (p=0,619). Het antibioticagebruik was wél significant hoger bij kinderen die onmiddellijk met antibiotica werden behandeld (IAP: 96%, n = 142) vergeleken met uitgestelde toediening (DAP 25,3%, n = 37) en geen toediening (NAP 12,0%, n = 17) (p<0,001). Het aantal complicaties, extra bezoeken aan de eerstelijnszorg en de tevredenheid waren vergelijkbaar voor alle strategieën. Gastro-intestinale bijwerkingen werden vaker gezien bij IAP.

Concluderend kan worden gesteld dat geen statistisch significant verschil zichtbaar was in symptoomduur of -ernst bij kinderen met ongecompliceerde luchtweginfecties die pas op een later moment antibiotica kregen in vergelijking met onmiddellijk antibioticagebruik of geen antibiotica. Uitgestelde toediening verminderde wel het antibioticagebruik en de gastro-intestinale bijwerkingen die daarmee gepaard gaan.

Referentie

Mas-Dalmau G, López GV, Gorrotxategi P et al. Delayed Antibiotic Prescription for Children With Respiratory Infections: A Randomized Trial. Pediatrics. 2021 Mar;147(3):e20201323.