Tocilizumab voorkomt progressie sclerose-geassocieerde interstitiële longziekte

juni 2021 Geneesmiddelen Chiara Uijtermerk
Adult and child hands holding lung, world tuberculosis day, world no tobacco day, corona covid-19 virus, eco air pollution; organ donation concept

Uit twee gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken is gebleken dat het toedienen van Tocilizumab de longfunctie helpt te behouden bij vroege patiënten met systemische sclerose. Gedurende het onderzoek werd gekeken naar het effect van Tocilizumab door middel van stratificatie op basis van de mate van radiografische longbetrokkenheid.

Het onderzoek van Roofeh en collega’s had als doel om te kijken naar het effect van Tocilizumab bij mensen met systemische sclerose en progressieve huidziekten. De patiënten werden ingedeeld in de groepen milde, matige en ernstige interstitiële longziekte.

Van de 210 deelnemers had 65% interstitiële longziekte, waarvan 77% matige tot ernstige longbetrokkenheid, wat gedefinieerd werd als >10% longbetrokkenheid. De Tocilizumab-gebruikers lieten behoud van gedwongen vitale capaciteit zien gedurende 48 weken in vergelijking met de placebo groep. Deze bevindingen waren onafhankelijk van de ernst van de fibrose.

Concluderend kan gesteld worden dat uit de twee onderzoeken blijkt dat het toedienen van Tocilizumab leidt tot een behoud van de gedwongen vitale longcapaciteit gedurende 48 weken, los van de omvang van de kwantitatieve radiografische fibrose of interstitiële longziekte.

Referentie

Roofeh D, Lin CJF, Goldin J, Kim GH, Furst DE, Denton CP, et al. Tocilizumab prevents progression of early systemic sclerosis associated interstitial lung disease. Arthritis rheumatol [Internet]. 2021;(art.41668). Available from: http://dx.doi.org/10.1002/art.41668