Stichting Long COVID zamelt 1,5 miljoen in om vier onderzoeken naar oorzaken op te starten

oktober 2023 In Actie Willem van Altena
COVID-19 long covid symbol. A young strong man in a white kimono for sambo, jiu jitsu and other martial arts with a blue medical gloves. White card with words 'long covid'. Long covid concept.

Vier onderzoeksprojecten naar het ontstaan van Long COVID kunnen binnenkort van start gaan dankzij geld dat is ingezameld door Stichting Long Covid. Onder de naam SLC Consortium zal er in vijf academische ziekenhuizen (Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Utrecht en Maastricht) onderzoek gedaan worden naar Long COVID, de naam die wordt gegeven aan lang naslepende ziekteverschijnselen na een actieve COVID-19 infectie.

Dit zijn de vier onderzoeksprojecten die van start kunnen gaan:

  • Abnormale bloedstolling en verstoring van de (kleine) bloedvaatjes: Blood Vessels Turned Bad? Disturbances in the immune-coagulation- microcirculatory network underlying long COVID – Hoofdonderzoeker: Dr. Merel Hellemons, Erasmus MC, ism Leiden UMC, Maastricht UMC;
  • Auto-immuniteit: Unraveling how autoimmunity induces tissue damage in Long-COVID – Hoofdonderzoeker: Dr. Hung-Jen Chen Amsterdam UMC, ism onder andere Leiden UMC, UMC Utrecht;
  • Neuro-inflammatie: Unravelling the link between neuroinflammation, auto-immunity and neurological dysfunction in long-COVID patients – Hoofdonderzoeker: Dr. Hanneke Willemen, UMC Utrecht, ism onder andere Amsterdam UMC;
  • Immuun dysregulatie en virale persistentie: Immune dysregulation in relation to viral persistence and reactivation – Hoofdonderzoeker: Dr. Odilia Cornet, Erasmus MC, ism UMC Utrecht.

Het unieke van deze vier projecten (waarvan er drie nog dit jaar van start gaan) is dat ze door alle betrokken onderzoekers in gezamenlijkheid tot stand zijn gebracht en in afstemming met elkaar worden uitgevoerd. Stichting Long COVID hoopt dat een belangrijke bijdrage zal worden geleverd aan de versnelling van biomedisch onderzoek naar Long COVID. Zo komen mogelijke oplossingen en behandelmethoden in beeld. Stichting Long Covid zamelde 1,5 miljoen in waarmee de onderzoeken kunnen starten. Het Rijk had eerder al aangekondigd geld uit te trekken voor onderzoek, maar dat komt op zijn vroegst pas volgend jaar vrij.

Wanneer na een actieve COVID-19 infectie drie maanden nadat het lichaam virusvrij is nog steeds allerlei symptomen aanhouden wordt gesproken van Long COVID. Het gaat dan om symptomen als chronische vermoeidheid, geheugenproblemen, hoofdpijn en duizeligheid. Naar schatting tienduizenden tot honderdduizenden Nederlanders ervaren deze klachten.

Meer informatie

Bezoek de website van Stichting Long Covid. Via deze website kunnen mensen ook doneren.