‘Slim toilet’ analyseert stoelgang na een simpele druk op de spoelknop

juni 2021 Zorg van de Toekomst Gioia Schaar

Recent hebben onderzoekers van de Duke University in de Verenigde Staten een smart toilet ontwikkeld. Dat kan ontlasting analyseren van patiënten met een chronische gastro-intestinale stoornis, en de data automatisch doorsturen naar zorgverleners. Dit kan artsen helpen bij het volgen en controleren van hun patiënten.

Op dit moment zijn artsen vooral afhankelijk van subjectieve gerapporteerde informatie van de patiënten zelf over hun ontlasting en de regelmaat van hun stoelgang. Medeonderzoeker Deborah Fischer, hoogleraar aan Duke University legt uit dat daar nadelen aan kleven. “Deze informatie is niet altijd even betrouwbaar, omdat patiënten kunnen vergeten hoe hun ontlasting er precies uit zag of hoe vaak ze naar de wc zijn gegaan. Met het smart toilet is het mogelijk om op langere termijn informatie te verzamelen om zo een precieze en tijdige diagnose te kunnen stellen.” Dankzij een smart toilet kan bijvoorbeeld gemonitord worden of een patiënt last heeft van een opleving van prikkelbare-darm syndroom of hoe hij reageert op een bepaald geneesmiddel of dieet.

Inbouw in bestaand toilet

De technologie van het smart toilet kan achteraf worden ingebouwd in de leidingen van een bestaand toilet. Er hoeft dus niet een nieuwe wc gekocht te worden. Nadat iemand doortrekt maakt het smart toilet een foto van de ontlasting in de leidingen. De afbeeldingen van de ontlasting worden geüpload naar een cloud, en geanalyseerd door een machine-learning algoritme. Daarbij wordt meer duidelijk over de consistentie van de ontlasting en de kleur, en of er mogelijk bloed in de ontlasting aanwezig is.

Bij de ontwikkeling van het smart toilet hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van 3328 verschillende afbeeldingen van ontlasting die online zijn gevonden of ingestuurd zijn door deelnemers van het onderzoek. De afbeeldingen werden beoordeeld met behulp van de Bristol stoelgangschaal door erkende gastro-enterologen. Het bleek dat het algoritme in 85% van de gevallen in staat was de ontlasting correct te determineren aan de hand van de consistentie en vorm, en in 76% van de gevallen accuraat bloed in de ontlasting vaststelde.

Ouderen in zorginstellingen

De onderzoekers denken dat het smart toilet voordelen kan brengen voor met name oudere patiënten die in een zorginstelling wonen, voor wie het soms moeilijk is om zelf gegevens door te geven over de ontlasting. Door eenvoudigweg door te spoelen neemt het smart toilet dat uit handen. Concluderend kan gesteld worden dat de installatie van een smart toilet veel voordelen biedt voor patiënt en arts allebei. De patiënt hoeft minder moeite te doen om opmerkelijke eigenschappen van de ontlasting te onthouden en de arts kan een nauwkeurigere diagnose geven.

Het gaat vooralsnog nog wel om een prototype dat nog niet op de markt is. Er wordt nu gewerkt aan een verbeterde versie die nog meer data uit de stoelgang kan analyseren, zoals het herkennen van biomarkers voor bepaalde ziektes.

Referentie

Deborah Fisher MD, Automated Stool Image Analysis by Artificial Intelligence in a Smart Toilet. Digestive Disease Week, Saturday, May 22, 2021 abstract Sa652.