Nieuwe vorm van acute hepatitis zorgt voor levertransplantatie bij drie kinderen in Nederland

april 2022 Medisch Onderzoek Willem van Altena
yellow skin colored neonatal jaundice happen in new born baby infant

Een plotselinge uitbraak van een vermoedelijk nieuwe vorm van acute hepatitis baart de Wereldgezondheidsorganisatie WHO grote zorgen. In 12 landen zijn in totaal 169 kinderen gediagnosticeerd met deze ernstige leverontsteking, en is er voor zover bekend een kind overleden. In Nederland zijn 4 kinderen met de aandoening aangetroffen. Van hen hebben er 3 een levertransplantatie ondergaan aan het UMCG in Groningen.

De eerste onderzoeken wijzen uit dat het niet om een van de vijf bekende vormen van hepatitis gaat, A, B, C, D of E. De meeste patiënten zijn aangetroffen in het Verenigd Koninkrijk, 114 sinds de eerste ontdekking van de ziekte. De ziekte dook daar het eerst op, in Schotland. Verder zijn er meldingen uit Nederland, de VS, Spanje, Israël, Denemarken, Ierland, Italië, Noorwegen, Frankrijk, Roemenië en België. In Europa stelt de werkgroep Acuut Leverfalen van het European Reference Network Rare Liver (ERN) nader onderzoek in.

De onverklaarbare leveraandoening is geconstateerd bij jeugdigen tot zestien jaar. De jongste patiënt was een baby van een maand oud. Zeventien keer besloten de behandelend artsen tot een orgaantransplantatie, waarvan dus 3 keer in ons land.

Geelzucht

In Nederland hebben het RIVM en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde een oproep gedaan aan alle kinderartsen en huisartsen om extra alert te zijn en zorgvuldig te kijken naar symptomen die kunnen duiden op hepatitis. Geelzucht is het belangrijkste symptoom dat op leverfalen kan duiden. Andere symptomen zijn sufheid, donkere urine en stollingsproblemen. Lang niet elk kind dat besmet raakt met hepatitis loopt overigens het risico om ernstig ziek te worden, het overgrote merendeel van de kinderen herstelt spontaan.

Alleen in Groningen

Het UMCG is het enige centrum in Nederland waar levertransplantaties bij kinderen worden gedaan. Hier komen de kinderen met de meest ernstige gevolgen van hepatitis terecht. Volgens de Groningse levertransplantatiechirurg Ruben de Kleine hebben zich dit jaar al vier kinderen gemeld met leverfalen door hepatitis; bij drie van heeft hij een levertransplantatie uitgevoerd. Normaliter hoeft zo’n operatie maar drie keer in een jaar plaats te vinden.

Oorzaak onbekend

Hepatitis heeft verschillende oorzaken. Vaak is dat een specifiek hepatitisvirus, maar dat is bij deze kinderen niet het geval. Wat wel de oorzaak is van deze ziektegevallen, is nog niet bekend. Ook in Nederland wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken. Het RIVM werkt daarin samen met medisch specialisten, laboratoria en onderzoekscentra in Nederland. Internationaal wordt samengewerkt met de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en het Europese centrum voor ziektebestrijding (ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control).

Bronnen

Persbericht UMCG Groningen

Volg de pagina van het RIVM over de laatste stand van zaken rond de hepatitisuitbraak.