Nieuwe crisisorganisatie LFI moet zorgen voor snelle reactie op nieuwe uitbraak van infectieziekten

oktober 2023 Zorg van de Toekomst Willem van Altena

Sinds deze maand is er in Nederland een nieuwe crisisorganisatie actief, die zich speciaal bezig zal houden met grootschalige uitbraken van infectieziekten. Op 2 oktober lanceerde minister Kuipers van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI), onderdeel van het RIVM.

Q-koorts

Aanleiding voor oprichting van de LFI is de kans dat Nederland opnieuw te maken krijgt met een grootschalige uitbraak van een infectieziekte. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan de corona-uitbraak van 2020, maar ook van eerdere crisissituaties als de Q-koortsuitbraak van 2008 en de legionellauitbraak van 1999. Bij zo’n situatie zorgt de LFI voor snelle opschaling en centrale aansturing van de medisch-operationele processen bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, zoals testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek.

Bij een infectieziekte die om een grootschalige, landelijke aanpak vraagt, kan de LFI binnen 48 uur paraat staan om die medisch-operationele activiteiten namens de minister aan te sturen en samen met de GGD’en te organiseren en uit te voeren. Naast deze taak regisseert de LFI de voorbereidingen, zoals opleiden, trainen en oefenen, en afspraken over informatievoorziening en een snelle beschikbaarheid van grote aantallen medewerkers.

Het besluit om de LFI op te richten is in 2022 door de ministerraad genomen. Sindsdien hebben de GGD’en, GGD GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, verschillende onderdelen van het RIVM en het ministerie van VWS nauw samengewerkt om te bepalen hoe de nieuwe crisisorganisatie de pandemische paraatheid gaat versterken. De LFI is onderdeel van een nieuw RIVM-domein gericht op de regie op uitvoeringprogramma’s zoals vaccinatie en bevolkingsonderzoeken, en op de landelijke opschaling die nodig is bij een grootschalige uitbraak van een infectieziekte.

Bron

Persbericht RIVM