Nederlandse studie: meer risico op ernstige COVID-19 bij hematologische maligniteiten ondanks vaccinatie

december 2023 Preventie Willem van Altena

In een baanbrekende Nederlandse cohortstudie, bekend als SAVE HEM, komt naar voren dat individuen met hematologische maligniteiten (HM) een aanzienlijk verhoogd risico lopen op ernstige COVID-19, zelfs na vaccinatie. Het onderzoek omvatte een indrukwekkend aantal deelnemers: 8.210 mensen met HM, 350.000 zonder maligniteit (NM), en 37.752 met solide maligniteiten (SM). De studie werd onlangs gepresenteerd op het jaarcongres van de American Society of Hematologists (ASH).

Opvallend waren de geregistreerde aantallen SARS-CoV-2-infecties: 8.552 bij HM, 364.530 bij NM, en 38.432 bij SM. Wat nog verontrustender is, waren de gevallen van ernstige COVID-19, gedefinieerd als ziekenhuisopname of overlijden door een SARS-CoV-2-infectie. Respectievelijk werden 817 gevallen bij HM, 2.834 bij NM, en 1.412 bij SM vastgesteld.

Consistent patroon

Het risico op ernstige COVID-19 bleek significant hoger te zijn bij mensen met HM in vergelijking met NM en SM (OR voor HM vs. NM 4,6; OR voor HM vs. SM 3,3). Dit patroon bleef consistent bij aan COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames (OR HM vs. NM 4,6; OR HM vs. SM 3,4), IC-opnames (OR HM vs. NM 6,5; OR HM vs. SM 6,3), en sterfte (OR HM vs. NM 1,7; OR HM vs. SM 1,9).

Binnen de groep patiënten met hematologische maligniteit bleken degenen met acute lymfatische leukemie/lymfoblastisch lymfoom of acute myeloïde leukemie het grootste risico op ernstige COVID-19 te lopen. In contrast hadden patiënten met myeloproliferatieve maligniteiten of cutane lymfomen het laagste risico.

Kritische blik

Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van gerichte maatregelen voor mensen met hematologische maligniteiten, zelfs na vaccinatie. Het onderzoek werpt een kritische blik op de impact van hematologische aandoeningen op de effectiviteit van COVID-19-vaccins en roept op tot verdere studies om deze kwetsbare populatie beter te beschermen.

Referentie

Hofsink Q, Haggenburg S, Lissenberg-Witte BI, et al. Risk of severe Sars-Cov-2 infections in COVID-19 vaccinated individuals with hematologic malignancies (SAVE HEM): A nationwide cohort study in the Netherlands. ASH Annual Meeting & Exposition 2023, abstract 546.