Mortaliteitsrisico bij congenitaal Zikasyndroom onderzocht met gegevens 11 miljoen baby’s

maart 2022 Wetenschap Marjolein Haakman-Groot

Eerder zijn aanwijzingen gevonden dat prenatale blootstelling aan het zikavirus potentieel teratologische effecten heeft, met een breed spectrum aan klinische presentaties van het congenitale Zikasyndroom. Tot nu toe was echter nog weinig bekend over de overleving van kinderen met dit congenitale syndroom. Een nieuwe studie van dr. Enny Paixao et al., onlangs gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, bracht hier verandering in.1

In deze populatie-gebaseerde studie werd data gebruikt van Braziliaanse kinderen met of zonder het congenitale Zikasyndroom, om de mortaliteit tussen beide groepen te vergelijken. Hierbij werd rekening gehouden met de leeftijd en het gewicht van het kind. De gegevens waren verzameld tussen januari 2015 en december 2018.

Sterk verhoogde mortaliteit bij Zikasyndroom

In totaal werden 11.381.215 levendgeboren kinderen gevolgd voor een periode van 36 maanden. Hierbij werden 52,6 overlijdens per 1.000 persoonsjaren gezien bij kinderen met congenitaal Zikasyndroom. De mortaliteit was hiermee in vergelijking met gezonde kinderen 11,3 keer zo hoog (95%-BI: 10,2-12,4).

FIGUUR 1. Percentage en proportie overlijdens van Braziliaanse baby’s met en zonder het congenitale Zikasyndroom in de 36 maanden dat zij gevolgd werden.
Bron: aangepast van NEJM.org

Bij kinderen die geboren werden met een geboortegewicht lager dan 1.500 gram of na een zwangerschap korter dan 32 weken, bleek de mortaliteit echter niet verschillend tussen kinderen met of zonder congenitaal Zikasyndroom. Bij kinderen die rond de uitgerekende datum van de moeder geboren werden, was de overlijdenskans 14,3 keer zo hoog bij kinderen met het Zikasyndroom vergeleken met kinderen zonder het syndroom (respectievelijk 38,4 versus 2,7 overlijdens per 1.000 persoonsjaren). Bij kinderen met een geboortegewicht van 2.500 gram of hoger was dit overlijdensrisico iets lager, met een 12,9 keer zo hoog risico bij het Zikasyndroom ten opzichte van zonder.

Bij kinderen met het congenitale Zikasyndroom werden meer overlijdens gerapporteerd wegens aangeboren afwijkingen, zenuwstelselaandoeningen en infectieziekten. Tijdens de gehele observatieperiode werd een hoger overlijdensrisico gezien bij de kinderen met het Zikasyndroom. Dit risico werd niet minder naarmate de kinderen ouder werden, en er waren geen aanwijzingen van plateauvorming aan het einde van de follow-upperiode.

Conclusie

In deze studie met meer dan elf miljoen Braziliaanse kinderen werd gezien dat kinderen met het congenitale Zikasyndroom een sterk verhoogd overlijdensrisico hebben in de eerste drie jaar van het leven. Alleen bij zeer lichte of vroeggeboren kinderen was dit overlijdensrisico niet verhoogd. Deze bevindingen onderstrepen het belang van infectiepreventie bij zwangere vrouwen tegen beten van de gelekoortsmug Aedes aegypti die het zikavirus bij zich kunnen dragen.

Referentie

  1. Paixao ES, Cardim LL, Costa MCN, et al. Mortality from Congenital Zika Syndrome — Nationwide Cohort Study in Brazil. The New England Journal of Medicine 2022;386:757-67.