KIDDI-app helpt infectieziekten bij kinderen te herkennen en voorkomen

april 2022 Zorginnovatie Marjolein Haakman-Groot

De KIDDI-app is een applicatie, geschikt voor smartphone of tablet, die informatie geeft over diverse infectieziekten bij kinderen.1 De app is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid, onderdeel van het RIVM, en geeft naast informatie ook praktische tips over hygiëne(voorzorgs)maatregelen die belangrijk zijn om met deze ziekten om te gaan.2

De app is voornamelijk gericht op kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. Aangezien deze instellingen plaatsen zijn waar veel kinderen bij elkaar komen, lopen zij verhoogd risico op infectieziekten-uitbraken. Tevens bestaat voor medewerkers van deze instellingen een wettelijke meldingsplicht wanneer er veel kinderen zijn met gezondheidsklachten als diarree, huiduitslag of diarree. Medewerkers kunnen in de app controleren wanneer zij de klachten bij de GGD moeten melden.

Inhoud KIDDI-app

De app is ontwikkeld in een samenwerking van het RIVM, GGD Gelderland-Zuid en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hoewel de app zich voornamelijk richt op mensen die beroepsmatig met kinderen werken, kan deze informatie ook voor ouders handig zijn. De app omvat onder meer de volgende onderdelen:

  • Infectieziekten ABC: korte uitleg per infectieziekte.
  • Hygiëne: informatie en instructies over hygiëne.
  • Wanneer melden: informatie over wanneer je welke infectieziekte moet melden aan de GGD.
  • Gezondheid: informatie over gezondheid op kindercentra.

Ook gebruiken?

De app is gratis te downloaden voor Android in de Google Play store of voor iOS in de Apple Store.

Referenties

  1. Google Playstore. KIDDI.
  2. RIVM. Lancering KIDDI-app voor kinderopvang.