Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus waar een 2-jarig meisje met een blanco voorgeschiedenis door de huisarts werd doorverwezen naar de dermatoloog vanwege een sinds 2 weken bestaande blaarachtige huidafwijking aan de rechterduim.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2021:16(4):144-6)