Samenvatting

Een 59-jarige patiënte met een aortaklep bioprothese werd verwezen met acute, hevige pijn in het rechteroog, visusdaling en een subfebriele temperatuur. Dit werd geduid als een uveïtis anterior. Er bleek sprake van een Streptococcus pneumoniae-bacteriëmie die leidde tot een endogene endophthalmitis, met als bron waarschijnlijk een pneumonie of een endocarditis. Deze casus beschrijft het fulminante karakter van een endogene bacteriële endophthalmitis die uiteindelijk heeft geleid tot enucleatie van het rechter oog. In dit artikel worden de incidentie, pathogenese en behandeling van dit zeldzame ziektebeeld beschreven.

(Tijdschr Infect 2016;11(1):19-22)