SAMENVATTING

De incidentie van invasieve groep A-streptokokkeninfecties (iGAS) is toegenomen. De klinische presentatie van iGAS is zeer variabel, en de ziekte kent een substantiële morbiditeit en mortaliteit. Huishoudcontacten van patiënten met iGAS lopen zelf ook een verhoogd risico op iGAS. Sinds kort wordt vanuit de Nederlandse richtlijnen antibioticaprofylaxe aangeraden voor de huishoudcontacten van patiënten met iedere vorm van iGAS. Tevens is de meldplicht uitgebreid naar alle vormen van iGAS.

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(3):108–12)