SAMENVATTING

Op 11 december 2019 promoveerde Maaike van den Beld aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift getiteld ‘Shigella spp. en entero-invasieve Escherichia coli, Diagnostiek, klinische gevolgen en invloed op de volksgezondheid’. Het onderzoek werd verricht onder supervisie van promotor prof. dr. J.W.A. Rossen en co-promotoren dr. A.M.D. Kooistra-Smid en dr. F.A.G. Reubsaet. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(6):232-4)