SAMENVATTING

In Nederland was nog geen richtlijn voor sepsis bij kinderen beschikbaar. In het Verenigd Koninkrijk verscheen een sepsisrichtlijn van het National Institute for Health and Care Excellence, waarin ook het beleid bij kinderen werd gepubliceerd. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde besloot deze als basis te gebruiken om een Nederlandse richtlijn te schrijven. De richtlijn richt zich met name op nieuwe inzichten in herkenning, diagnostiek, empirische behandeling en de follow-up bij kinderen met sepsis. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste punten van de richtlijn.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(5):188–90)