SAMENVATTING

Eind 2019 verscheen de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn Staphylococcus aureus-bacteriëmie met als doel de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met S. aureus-bacteriëmie in Nederland te optimaliseren en zo de zorg en uitkomsten voor deze patiënten te verbeteren. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste punten van deze richtlijn.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(3):96-8)