In vergelijking met volwassenen verloopt een SARS-COV-2-infectie bij kinderen en adolescenten milder of asymptomatisch. 1,2 Onderzoeken melden echter dat ook kinderen langdurige en ernstige klachten van long-COVID (post-COVID-19-condities) kunnen ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met die bij volwassenen.3 Een systematische review over long-COVID bij kinderen en adolescenten identificeerde vooral klachten van vermoeidheid, slaapstoornissen, verminderde reuk, en hoofdpijn, 3 maanden na de diagnose.4 Alleen 5 van de studies in de review includeerden controlegroepen van COVID-19-negatieve patiënten. In de meeste studies was de duur van de follow-upperiode vermeld.

TIJDSCHR INFECT 2023;18(2):77–8)