SAMENVATTING

Streptococcus pneumoniae (pneumokokken) behoren tot de commensale flora van de bovenste luchtwegen. Jonge kinderen zijn de belangrijkste dragers en daarmee een belangrijke bron van transmissie. Vanaf het 3e levensjaar nemen de duur en dichtheid van het dragerschap af. Volwassenen en ouderen worden dan ook verondersteld weinig aan de verspreiding bij te dragen. Transmissie geschiedt via druppels vanuit de bovenste luchtwegen of door direct contact. Dragerschap kan overgaan in ziekte wanneer de afweer verzwakt is of na een recente acquisitie van een nieuw serotype, dan wel tijdens een virale luchtweginfectie. Jonge kinderen, ouderen en/ of personen die tot een (medische) risicogroep behoren, hebben een verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte. Deze personen hebben een indicatie voor pneumokokkenvaccinatie met een zo breed mogelijke dekking van pneumokokkenserotypen.

(TIJDSCHR INFECT 2020;15(5):194-7)