SAMENVATTING

Op 7 december 2022 promoveerde Thomas Langerak aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift getiteld ‘Studies on Zika Virus; neurological complications, epidemiology and antibody-dependent enhancement’. Het onderzoek werd verricht onder supervisie van promotoren prof. dr. E. van Gorp en prof. dr. M. Koopmans, en copromotor dr. B. Rockx. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift besproken.

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(3):120–2)