SAMENVATTING

Sinds 1980 wordt een toename van ernstige invasieve infecties als gevolg van bèta-hemolytische groep-Astreptokokken of wel Streptococcus pyogenes gemeld. Dit ziektebeeld wordt vrijwel altijd thuis opgelopen en presenteert zich met name bij ouderen, kleine kinderen en bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Een invasieve infectie wordt bewezen geacht indien een bèta-hemolytische groep-A-streptokok wordt geïsoleerd uit een normaal steriele lichaamsruimte zoals in liquor en bij pleuravocht, of uit een nietsteriele lichaamsruimte zoals bij een necrotiserende pneumonie, een toxische shock-achtig syndroom veroorzaakt door streptokokken of in het geval van necrotiserende fasciitis. In het voorliggende artikel beschrijven we een casusserie van drie patiënten met een necrotiserende pneumonie na een invasieve infectie door GAS. Vroege herkenning en behandeling van deze ziekte, met name door middel van externe of endobronchiale drainage, kan onnodige morbiditeit en mortaliteit te voorkomen.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(2):41-5)