Samenvatting

De groep A β-hemolytische streptokok is een bacterie die een grote variabiliteit aan ziektebeelden kan veroorzaken, zowel invasief als niet-invasief. Meningitis op basis van een invasieve groep A β-hemolytische streptokok-infectie is zeldzaam en komt bij slechts 1,7% van alle meningitisgevallen in Nederland voor. Predisponerende factoren voor het ontwikkelen van een groep A β-hemolytische streptokok-meningitis zijn immunosuppressie, neurochirurgie, schedelfracturen of kolonisatie van de huid of bovenste luchtwegen. In dit artikel beschrijven we een casus van een patiënt die zich presenteerde met een otogene meningitis op basis van een groep A β-hemolytische streptokok-infectie.

(Tijdschr Infect 2014;9(1):12-5)