SAMENVATTING

In augustus 2016 meldden 3 patiënten zich op de afdeling Spoedeisende Hulp in Amersfoort, nadat ze in open water van de Kromme Rijn bij Utrecht en het Zeumerse gat bij Barneveld hadden gezwommen. Uiteindelijk bleek bij allen sprake te zijn van leptospirose, veroorzaakt door het serovar Grippotyphosa uit de Grippotyphosa serogroep. Deze variant is in Nederland geassocieerd met muizen en muskusratten en leidt meestal tot milde symptomen. Bij deze patiënten leidde de variant daarentegen tot potentieel fatale aandoeningen.

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(4):115-119)