SAMENVATTING

Invasieve infecties met groep A-streptokokken (Streptococcus pyogenes) kunnen levensbedreigend zijn. De voornaamste behandeling van deze infecties bestaat uit ‘source control’ antibiotica en ondersteunende therapie. Op pathofysiologische basis kan er een rol zijn voor het geven van intraveneuze immuunglobulinen (IVIG) als aanvullende behandeling. Voor het geven van IVIG in de behandeling van necrotiserende wekedeleninfecties en ‘toxic shock syndrome’ is weinig solide bewijs. Toch lijkt het geven van IVIG een gunstig effect te hebben op de mortaliteit. IVIG wordt geadviseerd in de richtlijn Necrotiserende wekedeleninfecties en kan worden overwogen in de behandeling van ‘toxic shock syndrome’.

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(2):44–9)